Kortdurende hulp bij psychische klachten

 Informatie

Kosten en vergoedingen

Psychologiepraktijk Doktersbos biedt behandelingen vanuit de generalistische basis GGZ. Deze is gericht op kortdurende, generalistische behandeling van mensen met niet-complexe psychische klachten. Indien er een diagnose gesteld kan worden is er sprake van verzekerde zorg en krijg je per maand een factuur van de sessies van die maand, die je aan Psychologiepraktijk Doktersbos dient te betalen. Je kunt deze factuur vervolgens zelf indienen bij de zorgverzekeraar. De praktijk hanteert de tarieven die door beroepsverenigingen overeen zijn gekomen met de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) en zijn onder andere te raadplegen op de Nza website (Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3)  en tevens hier in te zien. 

Tarieven 2024.pdf (103.86KB)
Tarieven 2024.pdf (103.86KB)

 De duur van een consult bepaalt het tarief. Een intakegesprek (diagnostiek) duurt 60 tot 90 minuten en een behandelconsult duurt 45 tot 60 minuten. Jouw verzekeraar is ook zonder een dergelijk contract gehouden een deel van de psychologische hulp te vergoeden (m.u.v. je eigen risico). De verzekeringen hanteren een percentage van het maximale NZA-tarief. Dit betekent in de praktijk dat er minimaal 51% en maximaal 100% vergoed wordt van een behandeling. Als je een restitutiepolis hebt afgesloten, heb je recht op een vergoeding van het hele bedrag. Maar let op: er zijn zorgverzekeraars die de restitutiepolis in 2023 om hebben gevormd naar een combinatiepolis en verlaagt daarmee het vergoedingspercentage voor ongecontracteerde zorg. Als je een naturapolis hebt, krijg je een lager percentage van het bedrag vergoed. Voor het exacte percentage dat door jouw zorgverzekeraar wordt vergoed, verwijs ik je naar de site van de Contractvrije Psycholoog (zie hieronder) én je wordt geadviseerd hierover contact te hebben met je zorgverzekeraar zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Let op: in 2023 veranderen diverse verzekeraars de voorwaarden in de polis dus laat je informeren over mogelijke financiële consequenties. Hou echter in alle gevallen rekening met jouw minimale eigen risico van 385 euro.

Voor declaratie van de gesprekken bij de zorgverzekeraar dient altijd een verwijsbrief van de huisarts aanwezig zijnTe laat afzeggen
Soms kan het voorkomen dat je een afspraak af moet zeggen door bijvoorbeeld ziekte omdat er iets dringends tussen door komt. Wanneer je je afspraak wilt wijzigen kun je dit per email of telefonisch doen, minimaal 24 uur van tevoren. Buiten openingstijden kun je een voicemailbericht achterlaten. Wanneer je niet op tijd afbelt of niet op de afspraak verschijnt, kan ik doorgaans geen andere cliënten zien op die tijd. Hierdoor ben ik genoodzaakt het no-show tarief in rekening te brengen per niet nagekomen afspraak. Het no show tarief bedraagt ongeveer de helft van een afspraak, namelijk €65,-. Deze kosten worden niet vergoed door je zorgverzekeraar en zijn geheel voor eigen rekening.

Onverzekerde zorg

Wil je vanwege privacy-overwegingen of om een andere reden gesprekken ontvangen zonder verwijzing van je huisarts? Of blijkt na het eerste gesprek dat er geen diagnose bij je gesteld wordt, maar je wil toch behandeling? Dat kan, de kosten komen dan voor je eigen rekening of eventueel uit een aanvullende verzekering.

Klachtenregeling

Ik hecht belang aan tevredenheid van mijn cliënten en het leveren van kwalitatief goede behandelingen. Het kan uiteraard voorkomen dat je ergens ontevreden over bent of suggesties hebt voor verbetering. Bespreek je klacht dan in eerste instantie met mij. Samen kan er gekeken worden naar een passende oplossing voor het probleem. Mocht het niet lukken om er met mij uit te komen dan kun je contact opnemen met een klachtenfunctionaris van de beroepsvereniging LVVP.

Kwaliteitsstatuut

Vanaf 1 januari 2017 is iedere vrijgevestigde GGZ aanbieder wettelijk verplicht om over een kwaliteitsstatuut te beschikken. Daarin wordt beschreven op welke manier de praktijk ervoor zorgt dat er wordt voldaan aan de wettelijke verplichtingen. Dit kwaliteitsstatuut is toegankelijk voor iedereen. Psychologiepraktijk Doktersbos beschikt over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. Deze kun je via de link hieronder inzien. Desgewenst kun je deze ook inzien op de  praktijk.