Kortdurende hulp bij psychische klachten

 Werkwijze

Aanmelding

Je kunt je aanmelden via het contactformulier op de website. Ik zal dan contact met je opnemen om verdere afspraken te maken.

Eerste gesprek

Tijdens het eerste gesprek gaan we in op je klachten, omstandigheden en persoonlijke stijl (hoe ga je bijvoorbeeld doorgaans om met stress, wat zijn sterke en minder sterke eigenschappen). Vervolgens kijken we naar je hulpvraag.  Waar wil je aan het einde van de behandeling staan en wat doe je anders als je dit hebt bereikt? Hierna wordt bepaald hoe ik je het beste kan helpen, waarbij ik het belangrijk vind dat de gekozen behandeling ook bij je past. 

Behandelmogelijkheden

In mijn behandelingen maakt ik gebruik van behandelingmethodieken die evidence based zijn. Dit betekent dat het effect wetenschappelijk is bewezen. Dit zijn cognitieve gedragstherapie (CGT), acceptatie en committent therapie (ACT), mindfulness en EMDR (Eye Movement Desentisization en Reprocessing). Vind je het prettig al wandelend te praten in de natuur? Ik bied ook wandeltherapie aan. 

Wanneer  kan ik je niet helpen?

Er zijn ook klachten die niet in aanmerking komen voor een behandeling bij mij. Te denken valt onder meer aan acute psychiatrische ziektebeelden, ernstige persoonlijkheidsstoornissen, ernstige verslavingsproblematiek, aan autisme verwante stoornissen en suïcidaliteit. Ik mis de mogelijkheden tot opname of crisiscontacten.
Bij dergelijke problematiek zal ik je moeten doorverwijzen naar een andere hulpverlener. 

Vragenlijst (ROM)


Ik zal je aan het begin, (soms) tussentijds en aan het eind van de behandeling vragen om digitaal één of meerdere vragenlijsten in te vullen. Dit gebeurt in het kader van ROM (Routine Outcome Measurement) en heeft als doel om de effectiviteit van de behandeling in kaart te brengen. Deze resultaten worden met je besproken. Ook wordt de cliënttevredenheid gemeten na afloop van de behandeling. Er is een landelijke organisatie die de resultaten van alle ggz-aanbieders in Nederland met elkaar vergelijkt. Deze organisatie gebruikt hiervoor de ROM gegevens. Ik lever voorlopig geen ROM-gegevens aan (ook niet als je daar wel toestemming voor geeft), totdat ik zeker weet dat de gegevens daadwerkelijk anoniem zijn en je identiteit daar niet uit kan worden afgeleid.